Ngor ger bei kor hou han ah

Kam chiu ah, ngor ger bai kor jan hai hou han. Dan hai leh, ngor ying sing mm moi wat ngor ger bei kor kam tor bai. Yit loi yit han.

Ngor ting mm soon jor, jau sat ngor ger sau ji lok hui, wat tou song song. Ah, ngor feel tou jan hai tor yieh hai ya bin. Dim jie, ngor lor ngor ger sau ji mei chut lei, yau yie chi ji wor. Ngor joi mung tor tit, jau tai tou la.

Yat got bei gor mou tung mai hei ger si chi ji. Tai tou ngor ge mou hai jung kan mou?

Kam Kat Chai Pei

Ngor mm chi li tit hai giu mat yie dan hai hei hai jan hai hou sik. Gam yat le, ngor hai Petronas, tai tou yat pau jau hui mai lor. Dim jie, bun lou hoi lei sik leh, jai hai mm hou sik ger. Ngor lam ngor siong jor chie lor yat wai gor pau yie leh, mm hai pieng ga. Sei lou gai ngor yat kau luk tim.

Sei la. Mai jor, yau mm tak tiau, mm hai jau hou sai ge le wor. Hou choi ngor jung yiau Seven Up Ice hai ouk kei. Jam yat tai bui Seven Up, gar tit shiet tung mai tou sai gor tit kam kat pei lok hui, jan hai hou yam lor!!!!

Li kor mieow mieow jan hai mm hou sik ger


Mou mm gei tak Swiss-Garden ger yin bat lei gau, ah


Yam sai gor si leh, yi gu lei sek ger pei, hai hou fu ge.
Sa mua pei pat sai lok cham shiit gou, jain hai hou sik wor.
Yau fu yau tim.

Panasonic KX-TE824ML

Hai la, lei tai tou ngam la. Yi kar, Panasonic mou mai ger KX-TA308 jor. Yi kar hei dei chut get san gei giu jou KX-TE824ML. Jiu ngor lei tai leh, mou mieh fan bit dan hai ngor me ying kau ha hei.


Li kor sai lap yie, jan hai hou chi ger KX-TA308


Dai yat gor man tai hai le, hei dei yiu ngor tei jong ger gei hai siong bin


Lai sin lou lai jor the wai yar le


Ngor tei jau sor siong hei lor
Dai yi get man tai leh, hai the plastic hap mou lung bei the wa yar chut sor yi ngor tei yiu jing yat gor lung


Ngor ger yien jou kan testing


Gau tim sai. Yi kar, dan jing-tin ger yien lai power point

Ha ha ha ha ha ha!

Kam jiu, ngor ger Wife jan hai hou hoi sam, ah!